Livet i stort.

Mycket bryderier just nu.
Hur ska man bo, arbeta vad vill vi lämna för värld till våra barn och barnbarn. En sak vet jag att jag ska fortsätta min strävan mot att delta i Ironman 2017 senast.
Så nu ska jag sätta upp del mål för att må detta mål, hela det projekt ska genomföras med glädje, lust och hårt arbete.

/J